Partneři

Financováno z rozpočtu EU

Jsme příjemci finanční dotace „Voucher pro rozvoj podnikání“ na základě smlouvy s Moravskoslezským krajem.

Název projektu: Rozšíření a modernizace společnosti INOVENTIVE s.r.o.

Registrační číslo: CZ.10.03.01/00/23_016/0000181

Cílem projektu:

  1. Nárůst kvality produkce/služby.
  2. Nárůst kvantity produkce/služby.
  3. Nárůst přidané hodnoty.
  4. Rozšíření portfolia odběratelů nebo kvantity odběru.
  5. Optimalizace stávajících interních procesů a metod s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy.
  6. Uvedení nového výrobku nebo nové služby na trh.